Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door BlowUP media GmbH gevestigd in Keulen. De BlowUP media GmbH is de eigenaar van deze website en de inhoud ervan. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden.

1. Eigendomsrechten

Alle rechten op deze website en de inhoud ervan behoren toe aan de BlowUP media GmbH of aan derden die toestemming hebben verleend aan de BlowUP media GmbH om de desbetreffende inhoud te gebruiken. Handelsmerken (woord- en/of beeldmerken) inclusief logo’s, slogans en productnamen zijn geregistreerde of ongeregistreerde rechten, die ofwel toebehoren aan de BlowUP media GmbH of die door haar mogen worden gebruikt. Gebruikslicenties van welke aard dan ook worden alleen schriftelijk verleend. De publicatie van de inhoud van deze website geschiedt met het uitdrukkelijke voorbehoud van alle auteursrechten. U kunt deze pagina’s gebruiken om informatie te verkrijgen over het bedrijf BlowUP media GmbH, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en over de producten. Elk gebruik dat geen verband houdt met de bedrijfsactiviteiten van de blowUP media GmbH, er tegengesteld aan is of geschikt is om schade aan bedrijfsactiviteiten van de BlowUP media GmbH toe te brengen, is uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden de informatie op deze site over producten (locaties, reclamedragers, reclamespandoeken, montagetechnieken, montage-opties, afdrukken, enz.) te gebruiken voor eigen commerciële exploitatie ten opzichte van klanten of potentiële klanten van de BlowUP media GmbH. De hier geregistreerde eigendomsbescherming geldt ook voor individuele onderdelen van deze website (bijv. afbeeldingen) en voor vervreemding van delen van deze website (bijv. grafische bewerking van afbeeldingen die zijn gedownload van deze site).

2. Reproductie en vervreemding

Voor reproductie van deze website of van delen ervan en tevens de vervreemding of integratie in nieuwe vormen van presentatie is schriftelijke toestemming van de BlowUP media GmbH vereist en moet de blowUP media GmbH in elk geval als bron worden aangegeven op de volgende manier: “Bron: www.blowup-media.nl” en “© blowUP media Benelux B.V.”.

3. Koppelingen/links

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de BlowUP media GmbH bent u niet bevoegd om deze website en/of de inhoud ervan te wijzigen, in het bijzonder is het niet toegestaan met een frame, een link of op een andere manier een koppeling te maken en/of de uiterlijke verschijningsvorm van de website of delen ervan te veranderen. In het bijzonder is het verboden om deze website of delen ervan met links in andere, externe websites te integreren. Alle koppelingen op deze website zijn er uitsluitend voor uw gemak. Let op dat u door deze koppelingen te gebruiken de website van de BlowUP media GmbH verlaat. Bijgevolg heeft de BlowUP media GmbH geen enkele invloed op de inhoud van de via de link geopende website en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het openen en bekijken van deze website of het downloaden of andere vormen van gebruik van de inhoud. Indien koppelingen van websites van derden naar de website van de BlowUP media GmbH leiden, betekent dit niet dat de BlowUP media GmbH instemt met de inhoud van deze websites of hiervoor verantwoordelijk is. Er wordt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade veroorzaakt door het openen en bekijken van deze websites of het downloaden of andere vormen van gebruik van de inhoud. De hierboven genoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet voor schade die door opzettelijke of grove nalatigheid van de BlowUP media GmbH worden veroorzaakt.

4. Volledigheid en juistheid

De BlowUP media GmbH let er met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op dat de informatie op de website juist, volledig en actueel is. Toch raadt de blowUP media GmbH u aan de juistheid van de informatie te controleren voordat u deze gebruikt. BlowUP media GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website, noch voor schade ontstaan door het bekijken, downloaden of gebruiken van deze website, voor zover deze schade niet voortkomt uit opzettelijke of grove nalatigheid van de BlowUP media GmbH. Alle gegevens op deze website zijn informatief en niet bedoeld als offerte. Alle gegevens zijn onder voorbehoud.

5. Opslag van persoonsgebonden gegevens

Voor het bestellen van schriftelijke informatie, aanmelding voor onze nieuwsbrief en het gebruik van het online sollicitatieformulier is het noodzakelijk dat u de op de website gevraagde persoonlijke gegevens aan ons verzendt. De BlowUP media GmbH bewaart deze gegevens om uw verzoek te kunnen verwerken. De BlowUP media GmbH zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden toegankelijk maken indien dit voor het uitvoeren van de hierboven genoemde doeleinden absoluut noodzakelijk is. De gegevens die wij van u hebben opgeslagen, kunt u bij ons opvragen. U heeft het recht om ons op elk gewenst moment te vragen uw gegevens te blokkeren, corrigeren of verwijderen.

6. Keuze van wetgeving

Voor alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of diensten ervan geldt de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland. Er wordt overeengekomen dat de rechtbank in Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen, de bevoegde rechtbank is.